Massage

« Gå till ”Torkel”

Vad händer i kroppen när man får massage?

Massage har en stor inverkan på kroppen. Bland annat händer följande:

  • Massage löser upp muskelspänningar och ökar elasticiteten i muskulaturen
  • Blodcirkulationen ökar och detta gör att slaggprodukter (mjölksyra) lättare transporteras bort och muskelcellerna får tillgång till färskt blod som innehåller syre och näring.
  • Ger snabbare läkning efter skada. Massage förhindrar ärrvävnad och muskelsammanväxtningar efter skada eller inaktivitet. Detta på grund av den ökade blodcirkulationen i området.
  • Muskler som arbetar har en tendens att dra ihop sig. Den bearbetning av musklerna som massage ger, drar ut de elastiska strukturerna (bindväven) i muskeln till normal längd.
  • Massage ger ett välbehag i muskulaturen.
  • Massage har goda effekter på nervsystemet. Nervsystemet reglerar och styr alla kroppens system och organ. Nervceller leder impulser till hjärnan från sinnesorganen t ex från hud och muskler
  • Massage kring en led stimulerar produktionen av synovialvätska, vilken verkar som smörjmedel för leden. Detta ökar ledens rörelseförmåga. Avspänd och balanserad muskulatur ger rätt belastning på leder och skelett, vilket förebygger skador.
  • Andningen förbättras när muskelspänningar frigörs
  • Genom att stimulera huden påverkas immunförsvaret.
  • Lymfcirkulationen förbättras. Lymfsystemet fungerar som ett renings- och dräningeringssystem för kroppen.
 

Comments are closed.


Livet handlar ej om hur du har det, det handlar om hur du tar det!