Kiropraktik

« Gå till ”Torkel”

OBS! VIKTIG KIROPRAKTISK INFO:

____________________________________________________________________________________________________________

Den Kiropraktiska modell jag företräder är inte legitimationsgrundande. Min utbildning har jag gått privat på Ackermanninstitutet I Stockholm. Denna behandlingsmetodik är ett resultat av 40 års ryggforskning. Ansvarig för metoden är Paul Ackermann Leg.ortoped.

Då det förekommit vissa påhopp och hot från de legitimerade kiropraktorerna vill jag redovisa följande.
Kort bakgrund:

De legitimerad kiropraktorerna har i ett försök att vinna patienter anmält icke legitimerade kiropraktorer till Konsumentverket. Motiveringen ska då vara ”falsk marknadsföring” och grunden för detta skulle då vara ”bristande patientsäkerhet”.

I Högskoleverket rapport och utredning om de Svensklegitimerade Kiropraktorernas utbildning framgår att deras utbildning ”SAKNAR VETENSKAPLIG FÖRANKRING”. Högskoleverket kan därför inte kvalitetssäkra deras verksamhet.

I hälso och sjukvårdslagen framgår att all legitimerad personal som arbetar inom sjukvården måste arbeta utifrån Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mot bakgrund av högskoleverkets utvärdering har en ”icke”-legitimerad kiropraktor ställt följande frågor till Socialstyrelsen, utbildningsdepartementet, socialdepartementet:

 

1) Sorterar de svensk legitimerade kiropraktorerna under hälso och sjukvårdslagen?

Deras svar: Ja.

 

2) Kan man som patient vara säker på att en svensk legitimerad kiropraktor arbetar vetenskapligt enligt gällande lagstiftning?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

3) Var kan jag läsa om den vetenskaplig forskning som ligger som ett underlag för legitimationsbeslut?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

4) Vem kvalitetssäkrar deras utbildning ?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

5) Hur patientsäkrar man en utbildning som ingen kan kvalitetssäkra?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

6) Vilken säkerhet kan jag som patient finna i orden ”Av Socialstyrelsen legitimerad kiropraktor” ?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

Alla berörda myndigheter har gjort valet att inte svara på frågorna. Av från början 12 frågor har bara en besvarats.

Jag lämnar här det fritt för läsaren/patienten att själv göra sin bedömning.

För min egen del använder jag bara Kiropraktisk behandling som ett komplement till annan behandling.

Djupet i mina behandlingar utgörs av en kombination utav, massage, NLP och egenvård. En behandling med god effekt på signaler om att kroppen är i obalans.

Vad jag vill ha sagt med stycket ovan är kortfattat att jag inte arbetar med den Svensklegitimerade ”icke vetenskapliga” kiropraktiken, som både saknar patientsäkerhet och kvalitetssäkring.

____________________________________________________________________________________________________________

Förebyggande vård genom manipulationsbehandling av ryggen

Varför har så många moderna människor som 80 % ont i ryggen? Det är en fråga som ännu inte är slutgiltigt besvarad. En fingervisning kan vara att doktor Wilhelm Ackermann kunde konstatera att närmare 60 % av barnen i åldrarna mellan 7 och 14 år hade en skillnad i benlängd. Barn har i regel inga större ryggbesvär, men när denna grupp barn når vuxen ålder och utsätter ryggen för monotona arbetsställningar eller plötslig felaktig överbelastning kommer smärtan. Felbalansen, förvärvad redan i barnaåren, ligger latent och påverkar ledernas normala rörelsespel och åstadkommer reflektoriska muskelspänningar med triggerpunkter. Muskelspänningar och smärta hör intimt samman. Låt oss undersöka och behandla dig innan spänningar har bildats och blivit latenta.

Undersök din rygg innan besvären blivit kroniska

De allra flesta patienter med ryggbesvär har en godartad sjukdom som idag klassificeras som icke-specifika eller funktionella och där manuell terapi är effektiv behandling. Hos ryggspecialisten görs analys av patientens arbetsmiljö och arbetsställningar. Viktig är härvid hälsostatus och aktuell medicinering. Ryggens allmänna hållning och balans analyseras ofta med en inledande mätning av benlängden.  Muskelspänningar identifieras och ryggradens rörlighet och smärtpunkterna undersöks.

Vi anpassar behandlingen efter dina behov

Förbehandlingar inför den manuella terapidelen är viktiga.  Massage, akupressur och IR-bastu används som tilläggsbehandling mot muskelspänningarna.

Huvudvärk och spänningar i nacke och axlar behandlas först med massage och stretch innan manipulationsbehandling utförs.

Rätt hållning är grunden till hälsa

Ett normalt biologiskt förlopp i vår kropp förutsätter en riktig funktion hos alla organ och livsprocesser.  Störningar hos de styrande ledningsförbindelserna, nerverna, på väg till eller från den styrande ”centralen” kan påverka varje cell i kroppen negativt. Eftersom alla nerver löper genom ryggraden och kan störas eller skyddas av den, är rätt hållning grunden till hälsa.

Ryggradens fundament är korsben och bäcken

En snedställning av ryggradens bas medför förskjutningar i hela ryggen ända upp till huvudet. Terapidelen omfattar olika manuella tekniker för behandling av bäckenets balans och av ryggradens och extremiteternas ledförbindelser. Härvid bör även triggerpunkter inaktiveras. Viktigt är att patienten får ett individuellt program. Det kan vara någon enkel övning som patienten kan göra hemma. Ofta är det bra att börja rehabiliteringen med en personlig instruktör som ger individuell rådgivning och tränar med patienten.  För att ryggen och den övriga ”rörelseapparaten”, ska må bra är det viktigt med regelbunden motion samt att man undviker viktökning som belastar kotor och leder.

Helhetssynen är viktig

För att  jag som terapeut ska kunna nå varaktigt resultat måste jag kontrollera och behandla hela ryggraden nerifrån och uppåt. Det innebär att jag har en holistisk helhetssyn när jag behandlar. Manuell behandling av ryggbesvär ger i allmänhet goda resultat som kan variera mellan fullständig bot och betydlig lindring av symtomen, allt beroende på det enskilda fallet, patientens ålder och besvärens varaktighet.

 

Comments are closed.


Frihet är att vara tillfreds med det man har.