Holistisk behandling

« Gå till ”Torkel”

Behandlingarna genomförs med ett helhetstänkande. Hälsan är en fråga om balans, därför går mycket utav behandlingen ut på att hjälpa Dig att förstå och skapa en långsiktig koppling mellan kropp och själ.

Skulptur Behandlar utifrån tanken att identifiera orsaken istället för symtomet till en nedsatt funktion eller smärta i kroppen. Dvs förstå och kunna göra något åt situationen innan det smärtar i kroppen. Enkelt förklarat: om ratten i en bil skakar gäller det att koppla det vidare till att det kanske är hjulen som måste justeras!!

Om du har ont en längre tid kan ett haltande eller en speciell hållning bli permanent även om det onda är borta.

Arvet påverkar oss givetvis mycket, enligt Torkel spelar också miljön en stor roll. Ett barn som adopteras går oftast likadant och har ett rörelsemönster som är väldigt likt adoptivföräldrarnas.

Ibland under behandlingens gång uppstår många frågor och funderingar kring hur man har hamnat i sin situation med kanske smärta spänningar eller annan problematik:
Vad är det som inverkar egentligen?
Har du någon gång funderat över varför du tänker och tycker som du gör? Varför är du kanske missnöjd med dig själv? Varför är du bra på vissa saker och mindre bra på annat? Funderar du på varför andra tänker och tycker som de gör, kanske väldigt olikt dig? Hur har det blivit så? Skulle du vilja kommunicera lättare med andra människor och till och med dig själv? Är det något mer i livet som du skulle vilja förbättra förenkla förändra? Då är kanske en kurs i Cellminne något för dig. Den ger dig verktyg som du också får reda på hur du skall använda i det vardagliga eller arbetslivet.

Läs mer om kursen i cellminne här »

 

Comments are closed.


Livet handlar ej om hur du har det, det handlar om hur du tar det!