Torkel

Torkel profilbildFysioterapeut/cert massör/ryggspecialist enl Ackermannmetoden

Har idag lång erfarenhet i yrket och flera utbildningar i bagaget.Började min bana 1986 som massör och är kvalitetsäkrad och certifierad av Branschrådet Svensk Massage. Därmed godkänd och försäkrad genom Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. En kvalitetsstämpel för dig som kund.Har sen byggt på med kompletterande behandlingsmetoder bl.a. med målinriktad kiropraktik vid Ackermanninstitutet. Har gått kurser i Body Harmoni och Phsycology of Vision för fördjupad självkännedom.

Har även assisterat på utbildningar i Phsycology of Vision på ett flertal ställen i Europa med inriktning på personligt ledarskap.

Senast har utbildning o certifiering avlagts inom NLP (neuro-lingvistisk-programmering) där en NLP master practitioner har förvärvats. Läs mer här!

Med engagemang och fullt fokus på dig i en timma vävs dessa kunskaper och behandlingsmetoder ihop till  holistiskt synsätt,som gör att jag kan tolka och behandla kroppens signaler om obalans i livet.

Du kan även engagera mig som föredragshållare. Ofta brukar man lockas till skratt och igenkännanden!


Nedanstående behandlingsmetoder jag använder och lite fördjupning:

 • Massage
  Ökar blodcirkulationen bl.a. läs mer här.
 • Akupressur
  Man använder fingrarna och letar upp punkter på kroppen ungefär som vid akupunktur, fast där har man nålar. Man trycker på eller masserar dessa punkter.
 • Målinriktad kiropraktik
  Behandlingsteknik för kotor och skelett, mycket viktigt för ett fritt flöde i nervsystemet och dess påverkan på inre funktioner. En mycket bra behandlingsform för dig som fått akut ryggskott eller nackproblem. Bra kombination med massage eftersom spänningar i muskler drar i skelettet.

 

OBS! VIKTIG KIROPRAKTISK INFO:

____________________________________________________________________________________________________________

Den Kiropraktiska modell jag företräder är inte legitimationsgrundande. Min utbilding har jag gått privat på Ackermanninstitutet I Stockholm. Denna behandlingsmetodik är ett resultat av 40 års ryggforskning. Ansvarig för metoden är Paul Ackermann Leg.ortoped.

Då det förekommit vissa påhopp och hot från de legitimerade kiropraktorerna vill jag redovisa följande.
Kort bakgrund:

De legitimerad kiropraktorerna har i ett försök att vinna patienter anmält icke legitimerade kiropraktorer till Konsumentverket. Motiveringen ska då vara ”falsk marknadsföring” och grunden för detta skulle då vara ”bristande patientsäkerhet”.

I Högskoleverket rapport och utredning om de Svensklegitimerade Kiropraktorernas utbildning framgår att deras utbildning ”SAKNAR VETENSKAPLIG FÖRANKRING”. Högskoleverket kan därför inte kvalitetssäkra deras verksamhet.

I hälso och sjukvårdslagen framgår att all legitimerad personal som arbetar inom sjukvården måste arbeta utifrån Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mot bakgrund av högskoleverkets utvärdering har en ”icke”-legitimerad kiropraktor ställt följande frågor till Socialstyrelsen, utbildningsdepartementet, socialdepartementet:

 

1) Sorterar de svensk legitimerade kiropraktorerna under hälso och sjukvårdslagen?

Deras svar: Ja.

 

2) Kan man som patient vara säker på att en svensk legitimerad kiropraktor arbetar vetenskapligt enligt gällande lagstiftning?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

3) Var kan jag läsa om den vetenskaplig forskning som ligger som ett underlag för legitimationsbeslut?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

4) Vem kvalitetssäkrar deras utbildning ?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

5) Hur patientsäkrar man en utbildning som ingen kan kvalitetssäkra?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

6) Vilken säkerhet kan jag som patient finna i orden ”Av Socialstyrelsen legitimerad kiropraktor” ?

Deras svar: Svarar inte på frågan.

 

Alla berörda myndigheter har gjort valet att inte svara på frågorna. Av från början 12 frågor har bara en besvarats.

Jag lämnar här det fritt för läsaren/patienten att själv göra sin bedömning.

För min egen del använder jag bara Kiropraktisk behandling som ett komplement till annan behandling.

Djupet i mina behandlingar utgörs av en kombination utav, massage, NLP och egenvård. En behandling med god effekt på signaler om att kroppen är i obalans.

Vad jag vill ha sagt med stycket ovan är kortfattat att jag inte arbetar med den Svensklegitimerade ”icke vetenskapliga” kiropraktiken, som både saknar patientsäkerhet och kvalitetssäkring.

____________________________________________________________________________________________________________

 

 • Kompletterande egenvård
  -Kosttillskott-mineraler,vitaminer och örter i samarbete och konsultation med leg. sjuksköterska och certifierad mineralterapeut, Anna Idéhn.
  -Svenska spikmattan Cura Comp som idag vetenskapligt bevisat lindrar smärta. Läs mer här!

 

 

Comments are closed.


Livet ger dig tiden och rummet men innehållet får du ordna själv!

 -Lars-Eric Uneståhl