Företaget

 

Lidköpings Hälsocenter startade 1986 när vi flyttade hit från Göteborg. Intresset för alternativ eller komplementär medicin hos allmänheten hade börjat växa sig allt starkare.

 

 

Vi valde att starta en gemensam privat mottagning, eftersom vårt eget intresse för alternativa behandlingar alltid varit stort. Med tonvikt på vårt efternamn så växte en grundtanke fram:

 

– Idéhn skapar balans –

 

Tanken är att hjälpa människor till ökad insikt i självkännedom genom att bemöta och behandla individen utifrån en balanserad helhet, där kroppen, själen, tankar, känslor och hälsan är tätt sammanvävda.

 

Hela människan analyskarta

 

I framtiden kommer det att bli nödvändigt, ur både privat och samhällsekonomiskt perspektiv, att finna lösningar för den redan idag hårt ansträngda sjukvården.

Det nya hälsotänkandet innebär att gå ifrån synsättet att bekämpa sjukdom, till att ta hand om och stimulera det friska.

Vår önskan som terapeuter med lång erfarenhet är att få leda människor att våga ta ansvar och själva påverka sin hälsa.
Vår ambition och profession är att hjälpa individen att identifiera orsaken till ett problem för att på detta sätt avhjälpa besvär eller symtom.
Vår kropp har en fantastisk självläkande förmåga, bara den får rätt stöd och stimulans.

Ökad självkännedom kan leda till en förbättrad livskvalité.

 

– Idéhn för ett rikare liv –

 

Behandlingspolicy

All kontakt, behandling och dokumentation behandlas konfidentiellt.

 

Comments are closed.


Den som tittar utåt, drömmer, den som tittar inåt, vaknar.

 -CG Jung