Mikronålsterapi/Dermaroller

« Gå till ”Anna”

Vad är mikronålsterapi?

Mikronålsterapi är en kliniskt beprövad hudroller bestående av mikronålar som används på kropp och ansikte för att minska ojämnheter i huden så som rynkor, ärrbildning från acne och kirurgiska ingrepp och bristningar. Den kan också användas i syfte att förhindra håravfall.

Produkten är en handhållen roller med micronålar som varsamt penetrerar huden vid varje rullning. Detta förfarande ger upphov till en mekanisk stimulering av elastin och collagen som i sin tur främjar en naturlig reparation av hudens vävnad från insidan. I jämförelse med likartade behandlingar har mikronålsterapi ansetts hudvänlig eftersom patienten kan snabbt återgå till sina dagliga aktiviteter utan läkeperiod. Att använda denna roller är också tidseffektivt eftersom behandlingen är smidig och enkel att utföra, samtidigt som den är tillräckligt ingående för att stimulera nya collagenbildningar i huden och ge ett fullgott resultat.
Terapin bör användas som ett komplement till laserbehandlingar som IPL  men kan också brukas som hemmaprodukt. Det bör nämnas att vi anser det nödvändigt att utbilda varje patient på vår klinik innan mikronålsterapi används för privat bruk för att garantera ett säkert och fruktbart förfogande av produkten. I samtliga fall rekommenderar vi alla patienter att kombinera behandlingen med våra särskilda produkter för att underlätta läkningsprocessen och tillförsäkra patienten ett långverkande resultat.

 Våra särskilda produkter i samband med behandlingen:

Flavo-C

-Chiroxy

Covering Repair

Teosyal Advanced Filler

Användningsområden

Mikronålsterapi är en mycket effektiv behandlingsmetod för att motverka ojämnheter i huden på grund av påfrestningar så som åldrande, acne eller kirurgiska ingrepp. Beroende på patientens förväntningar och hudens tillstånd före behandling ska olika djupnivåer av mikronålens penetration regleras.

Anti-Ageing – Rynkor

Människans åldrande är en naturlig process som ger upphov till hudrelaterade förändringar som rynkor, matthet och minskad elasticitet på grund av en minskad collagenproduktion. Uppkomsten av rynkor, särskilt runt ögon och mun, är för många en tydlig indikation på åldrande och kan lätt påverka deras självuppfattning. Liksom samtliga anti-ageing metoder är rollens funktion att bevara ungdomlighet, inte att förhindra åldrande. Genom att stimulera och restaurera collgenproduktionen i huden får den tillbaka sin ungdomlighet. Huden blir frisk och spänstig med intrycket av att ålderssymtomen inte funnits där från första början. Endast ett fåtal behandlingar kommer att ha stor positiv verkan på hudens kvalité.

Rollern bör användas enligt schema på aktuella områden genom några försiktiga rullningar fram och tillbaka. Särskilt känsliga områden runt ögon och mun måste behandlas extra varsamt. Rulla aldrig direkt på ögonlock eller läppar. Efter behandlingen bör Flavo-C Serum i kombination med Flavo-C Kräm appliceras på området. Mikrokanalerna i huden som automatiskt uppstår efter behandling tillåter en snabbare och djupare penetration av serumet vilket främjar den totala läkningsprocessen och ger en harmonisk rejuvenation i hela ansiktet.

Redan efter ett fåtal behandlingar kommer huden återfå sin spänst och lyster. Eftersom rynkor är en naturlig process och inte en konsekvens av något trauma (ärr, hudbristningar) kommer huden snabbt att återhämta sig. Läkeprocessens effektivitet beror naturligtvis på graden av hudskada, ju djupare och grövre rynkor desto längre och ingående behandling behövs för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

Ärrbildning – acne och kirurgiska ingrepp

Samtliga ärrbildningar är resultatet av en naturlig läkningsprocess efter att huden har blivit utsatt för trauma, t ex acne eller kirurgiska ingrepp. Uppkomsten av ett sår läks genom att hudens främsta beståndsdelar, collagen fibrer, produceras i stor mängd och återuppbygger den hudvävnad som saknas. När tillräckligt mycket collagen fibrer bildats i området för att förse kroppen med ett fullgott skydd från yttre fiender, minskar totala collagen produktionen i förhållande till icke utsatta delar av huden. Detta resulterar i en synligt tunnare och blekare hudformation – ärr.

Mikromålarnas unika egenskap att stimulera collagen produktionen i hudområdet resulterar i en förlängning av hudens naturliga reparation av ärret. Varje gång mikronålarna penetrerar dermis och epidermis triggas huden till att öka collagen och elastin produktionen för att skydda mot yttre trauma. Konsekvensen blir att den tidigare tunna hudbildningen förstärks så att ärret bleks.

Endast efter ett fåtal behandlingar kommer huden under ärret bli märkbart tjockare och ärret i sig nyanseras att matcha omkringliggande frisk hud. Alla typer av ärrbildningar kommer att gagnas av.

Mikronålsterapi mot Bristningar

Bristningar uppstår när huden tänjs ut hastigt på grund av påfrestningar som t ex kraftig viktökning eller graviditet. Eftersom huden inte hinner producera sina egna byggnadsstenar (collagen fibrer) i samma takt som den expanderar sträcks huden ut och de tätt sammanflätade beståndsdelarna tvingas separera från varandra. Även om bristningar kan undvikas genom att applicera återfuktande krämer är de svåra att bli av med när de väl är ett faktum.

Det är rollers unika egenskap att stimulera collagen produktionen i huden som gör att huden tillförs ytterligare beståndsdelar till de områden där det saknas. Resultatet blir att bristningarna bleks eftersom huden själv anpassar sig till dess expansion.

Endast efter ett fåtal behandlingar kommer bristningarna blekas synbart. Läkeprocessens effektivitet beror naturligtvis på graden av hudskada, ju djupare och allvarligare bristningar, desto längre och ingående behandling behövs för att uppnå ett tillfredsställande resultat..

 

Milkronålsbehandlingar skall kombineras med särskilt anpassade hudprodukter för att uppnå bästa möjliga resultat. (Kittets innehåll varieras utifrån behandlingsmetoder, IPL och Mikromålsterapi).


OBS! för FEL användning av FEL Roller!
Tänk på att:

• Rollern finns i olika tagglängd avsedd för olika frågeställningar att besvara med.
• Mikronålsterapi är en komplex behandling, resultatet är absolut avhängigt av de produkter som du använder före, efter och mellan behandlingarna som skyddar och förstärker
kompletterar mikronålarnas arbete på cellnivå.
• Huden är skör och ungdomlig, /det man vill uppnå/ men du måste skydda den annars cancerbenägenheten är ett faktum pga solens skadliga effekter

 

Comments are closed.


Ta ut glädje i förskott. Det enda som kan hända är att du varit glad i onödan!

 -Okänd