Blogg

800 000 svenskar varje år får recept på statiner, det gynnar inte folkhälsan, bara de industrier som kolesterolforskarna samarbetar med.Trots att försäljningen av kolesterolsänkande mediciner tredubblats i Sverige går det inte att se någon minskning av antalet hjärtinfarkter eller antalet dödsfall i infarkt. Behandlingen i sig är inte ofarlig utan kan ge svåra biverkningar. Det är dags att ifrågasätta ordinationen av en farlig medicin som inte gör nytta skriver Uffe Ravnskog med flera.

”Vi förstår att forskare som under hela sin karriär har trott på en hypotes, har svårt erkänna att de tagit fel. Men deras misstag får allvarliga konsekvenser för folkhälsan, framför allt för den enskilda människan, som ordinerats en farlig medicin, som inte gör nytta.
Läs hela artikeln här i UNT.se

Tagged with:
 
  • Torsten707

    Läs också artiklarna som Ravnskov kritiserat och kommentarerna under artikeln. Ravnskov försöker få effekten att se så liten ut som möjligt och han försöker få biverkningarna att se stå stora ut som möjligt. Folk måste få riktiga data att fatta sina beslut på.

  • Torsten707

    ”Trots att försäljningen av kolesterolsänkande mediciner tredubblats i Sverige går det inte att se någon minskning av antalet hjärtinfarkter eller antalet dödsfall i infarkt.”

    Det är en feltolkning av artikeln.


Folk utan humor har jag svårt att ta på allvar.

 -Tage Danielsson