Blogg

Människans evolutionära utveckling har förbättrat vår levnadssituation på många sätt. Men åtminstone på en punkt har den kraftigt försämrats. Från stenåldern fram tills 1950 hade vi en kost som innehöll lika mycket Omega-6 som Omega-3 – relation 1:1.

Från 1950 och framåt har vår kost försämrats radikalt och därigenom också vår balans mellan Omega-6 och Omega-3. Problemet stannar inte där – studier visar att obalansen är extrem bland dagens ungdomar och yngre vuxna. Den negativa utvecklingen fortsätter – Idag 15:1 i morgon…?

Vår kropp är uppbyggd av celler som omges av cellmembran. De båda livsnödvändiga fettsyrorna Omega-6 och Omega-3 tävlar om samma plats i cellmembranet – kosten avgör vem som vinner kampen. En match som är avgörande för kroppens förmåga att reparera skador och motstå sjukdomar. Omega-6 har egenskaper som är inflammationsdrivande och Omega-3 har anti inflammatoriska egenskaper. Forskare över hela världen anser att den snabba utvecklingen av livsstilsrelaterade sjukdomar efter 1950 kan härröras till förändringar i kost och fysiska aktiviteter. Under denna period har Omega-6/Omega-3 relationen ökat från ca 1:1 till 15:1 i västvärlden.
Oil4life har utvecklat ett test som man enkelt tar själv.Detta test kan du även köpa på vår mottagning. Det behövs bara ett par droppar blod på det medföljande filterpappret. Svarskuvertet skickas till St. Olavs sjukhus i Trondheim. Testet innehåller en personlig kod och är helt anonymt. Testresultatet får du efter ca 10 dagar på internet

Oil4Life
Test visar din fettsyraprofil, Omega-6/Omega-3 profil och ditt skydd mot livsstilsproblem.

– Anger Omega-6/Omega-3 balansen i kroppen.

– Mäter Omega-3, Omega-6 och Omega-9 nivåer i kroppen.

– Anger 3 viktiga riskfaktorer för utveckling av livsstilsproblem.

Oil4Life Test ger förklaringar och jämförelser mellan dina erhållna värden och övriga testresultat (över 4500 st). Dessutom ges förslag på rekommenderade åtgärder. Analyserar 11 fettsyror.

Förpackningen innehåller självtest med fingerstickare, analysfilter och utförlig bruksanvisning.

Tagged with:
 

Folk utan humor har jag svårt att ta på allvar.

 -Tage Danielsson